Vi i Stokke Utemiljø har alle nødvendige forsikringer og er ansvarsforsikret for kr. 10 millioner.