Som anleggsgartner gjør vi alt fra bygge utomhusanlegg, drifte og vedlikeholde disse anleggene. Utomhusanlegg kan være alt fra veianlegg, torg, parker, skolegårder og lekeplasser, til små og store grøntanlegg for privatkunder, eller rundt offentlige bygninger.